Blåbetong – farligt

Blåbetong, även kallad blå lättbetong, utgör den största radonkällan bland alla byggmaterial och producerades mellan åren 1929 och 1975. Detta byggmaterial innehåller radium som sönderfaller och bildar radon, vilket är…