Månadens ljudbok topplista

Månadens ljudbok på Ljudbokia.se är en utmärkelse som ges till en specifik ljudbok som utmärkt sig särskilt under den aktuella månaden. Valet av månadens ljudbok görs av Ljudbokia.se:s team av…

Blåbetong – farligt

Blåbetong, även kallad blå lättbetong, utgör den största radonkällan bland alla byggmaterial och producerades mellan åren 1929 och 1975. Detta byggmaterial innehåller radium som sönderfaller och bildar radon, vilket är…