Blåbetong i hemmet

Blåbetong är ett byggmaterial som användes flitigt mellan åren 1929 och 1975. Trots att åren har gått kan många bostäder fortfarande innehålla detta byggmaterial. Om ditt hus uppfördes under tidsperioden då blåbetong användes finns en potentiell risk att det innehåller detta material. 

En radonmätning är den bästa metoden för att utvärdera om radonhalterna i din bostad överstiger det säkerhetsmässiga gränsvärdet på 200 Bq/m³. För att säkerställa tillförlitliga resultat bör radonmätningen utföras under perioden då uppvärmning av boendet sker som mest, nämligen eldningssäsongen. Denna sträcker sig från 1 oktober till 30 april och en mätperiod av minst två månader rekommenderas.

Om radonmätningen visar förhöjda radonhalter är nästa steg att utreda källan till detta. En radonbesiktning, som inkluderar en gammamätning, ger dig insikt om huruvida blåbetongen kan vara den bakomliggande orsaken till problemet. Denna typ av mätning ger även information om var blåbetongen finns i huset och dess förmåga att avge radon. Gammamätning är effektiv eftersom resultaten erhålls omedelbart. Om det finns en redan befintlig misstanke om att blåbetong är närvarande och huset byggdes mellan 1929 och 1975, kan det vara klokt att direkt mäta gammastrålning.

För dem som konstaterar att blåbetong är en källa till problem, är den vanligaste åtgärden att förbättra inomhusluftens cirkulation genom att optimera ventilationssystemet. Genom att öka luftomväxlingen kan risken för eventuella radonhalter minimeras, vilket bidrar till en trygg och hälsosam boendemiljö.

Det är viktigt att vara medveten om blåbetongens eventuella närvaro och dess potentiella koppling till förhöjda radonhalter. Genom att genomföra noggranna mätningar och vidta lämpliga åtgärder kan du säkerställa en säker och hälsosam boendemiljö.

Att mäta radon är en enkel och smidig process:

  • Beräkna och lägg din beställning
  • Placera ut dina mätdosor enligt instruktionerna
  • Skicka tillbaka dosorna när mätperioden är slut

Efter ungefär en vecka kommer du få en ackrediterad mätrapport som tydligt indikerar eventuella förhöjda radonhalter i inomhusluften. Om resultatet visar att radonhalterna överstiger det fastställda gränsvärdet, kommer nästa steg i processen vara en radonbesiktning. Å andra sidan, om resultatet ligger under gränsvärdet, kan du känna dig trygg i att inga åtgärder behövs.