Skydda din familj: Vikten av radonmätning för en hälsosam hemmiljö

För varje familj är skapandet av en säker och hälsosam hemmiljö högsta prioritet. En aspekt som ibland förbises är närvaron av radon, en osynlig och luktfri gas som kan tränga in i våra hem och utgöra en potentiell hälsorisk. Radon är en radioaktiv gas som bildas när uran bryts ner i marken. Det är osynligt och luktfritt, vilket gör det svårt att upptäcka utan mätning. 

Långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för lungcancer, vilket gör det till en allvarlig hälsorisk. 

Eldningssäsongen, från 1 oktober till 30 april, anses vara den optimala perioden för radonmätning. Under denna tid spenderar familjer oftare tid inomhus, och det är viktigt att genomföra en långtidsmätning som sträcker sig över minst två månader för att få ett pålitligt årsmedelvärde.

Mätning av radon i hemmet är en enkel process. Man kan beställa radondosor från ackrediterade laboratorier och placera dem enligt medföljande instruktioner. Efter mätperiodens slut skickas dosorna för analys, och resultatet ger svar på radonhalten i hemmet.

Om resultatet visar att radonhalten överstiger det rekommenderade gränsvärdet (200 Bq/m³), är det viktigt att vidta åtgärder. Det kan exempelvis vara förbättringar av ventilationssystemet, tätningsarbeten i byggnadens grund eller installation av radonsug.

För att säkerställa en trygg och hälsosam hemmiljö för din familj är det avgörande att vara medveten om radon och genomföra regelbundna radonmätningar. Genom att agera förebyggandet kan du minimera risken för långvarig exponering och skapa en inomhusmiljö där din familjs välbefinnande står i fokus.

Det är särskilt viktigt att genomföra radonmätningar under följande omständigheter:

  • Vid husköp eller försäljning av en bostad: En grundlig radonmätning vid köp eller försäljning av en bostad är avgörande för att identifiera eventuella hälsorisker och vidta åtgärder i förebyggande syfte.
  • Efter om- eller tillbyggnation av din bostad: Förändringar i strukturen av ditt hem kan påverka radonhalterna. Efter om- eller tillbyggnation är det därför viktigt att genomföra en ny mätning för att säkerställa att de nya förhållandena inte har resulterat i förhöjda radonhalter.
  • Efter förändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet: Ändringar i ventilationen eller uppvärmningssystemet kan påverka luftcirkulationen och därmed radonkoncentrationen. En radonmätning efter sådana förändringar är avgörande.
  • Vid nybyggnation: Nya byggnader kan ha varierande grad av naturlig radonhalt. Genom att utföra en radonmätning vid nybyggnation kan man proaktivt vidta åtgärder för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö.
  • Om det har gått mer än tio år sedan din senaste radonmätning: Radonhalter kan variera över tid, och det är därför rekommenderat att regelbundet genomföra radonmätningar. Om det har gått mer än tio år sedan den senaste mätningen är det dags för en uppdatering.
  • Om du misstänker att radon kan finnas i din bostad: Om det finns misstankar om radon är det klokt att genomföra en radonmätning. 

Beställ radonmätning idag!

Övrigt