Tid för radonmätning

Hösten är här, och med den kommer kyligare temperaturer, färgglada löv och mysiga kvällar inomhus. Men hösten markerar också starten på radonmätningssäsongen. Att mäta radon under eldningssäsongen är ett viktigt steg för att säkerställa att din bostad är en hälsosam och trygg plats att vistas i under de kommande månaderna. 

Radon är en osynlig, luktfri och smaklös gas som bildas när uran bryts ned i jorden. Gasen kan tränga in i ditt hem genom bland annat sprickor eller via byggmaterial som blåbetong och sedan ackumuleras inomhus. 

Långvarig exponering för förhöjda halter av radon i inomhusmiljön ökar risken för att utveckla lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon i Sverige cirka 500 lungcancerfall varje år, vilket gör det till den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. 

Hösten är den bästa tiden att mäta radon av flera skäl:

  • Långtidsmätning: För att få en noggrann bild av radonhaltera i ditt hem bör mätningen göras över en längre tidsperiod. Långtidsmätningar, som varar i minst två månader, är det mest pålitliga sättet att uppskatta det årliga genomsnittet. 
  • Under hösten tillbringar de flesta mer tid inomhus på grund av de kalla temperaturerna. Detta innebär att du är mer utsatt för radon under denna årstid, och det är därför viktigt att veta om dina radonhalterna är säkra.
  • När vintern närmar sig blir det svårare att vädra ditt hem genom att öppna fönster och dörrar. Därför är hösten ett utmärkt tillfälle att mäta radon och vidta åtgärder om det behövs, så att du kan säkerställa en säker inomhusmiljö under vintermånaderna.

Att mäta radon i ditt hem är enkelt. Du kan beställa  mätdosor från ackrediterade företag och placera dem i olika rum enligt medföljande anvisningar. Under mätperioden är det viktigt att låta mätdosorna vara och inte ändra något i ventilationssystemet.

Efter mätperiodens slut skickar du mätdosorna tillbaka till laboratoriet för analys. Inom en kort tidsram får du en mätrapport som visar om dina radonnivåer är inom säkra gränser eller om de är förhöjda. Om mätningen visar att dina radonnivåer är för höga, är det klokt att vidta åtgärder för att minska dem.

Relaterad information

Lungenkrebs
Lungenkrebs kann durch eine erhöhte Radonkonzentration verursacht werden, was durch zahlreiche Studien bestätigt wurde. Neben dem Rauchen gilt eine langanhaltende Radonexposition als zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs. Wenn man also langfristig einer erhöhten Radonkonzentrationen ausgesetzt ist, steigt das Risiko an Lungenkrebs zu erkranken, da sich schädliche radioaktive Partikel in den Atemwegen und Lungen ablagern. Es ist daher wichtig, die Radonbelastungen in Innenräumen zu minimieren mithilfe von regelmäßigen Radonmessungen, um Gesundheitsrisiken zu reduzieren.